Akciós ajánlatok

TAVAK
Kísérleti halastavak: 76 db különböző méretű kísérleti tó kb. 10 ha összes vízfelülettel. Fő
tevékenység: halastavi kísérletek végzése; fontosabb kísérletbe vont halfajok: ponty, afrikai
harcsa, fehér busa, pettyes busa, amur. A tavak vízellátása a Szarvas-Békésszentandrási-holtágból,
lecsapolása ugyanebbe a holtágba történik.
Iskolaföldi termelő halastavak: Üzemeltetője bérlőként az Aranyponty Halászati Zrt.; 70 db
különböző méretű tó 300 ha összes vízfelülettel és egy halkeltetővel. Fő tevékenység:
halszaporítás, ivadéknevelés, étkezési hal termelés, ponty génbank fenntartás, a HAKI-val közös
K+F programok; fontosabb tenyésztett halfajok: ponty, fehér busa, pettyes busa, amur. A tavak
vízellátása a Hármas-Körösből, lecsapolása a Szarvas-Békésszentandrási Körös-holtágba történik.
Kivételt képeznek a teleltető tavak és az ún. tavi recirkulációs rendszer, amelyeknek a vízkivétele
a holtágból, és a lecsapolása is a holtágba történik. A telep teljes területe Békésszentandrás
közigazgatási területéhez tartozik.
Horvátpusztai termelő halastavak: A telepet a HAKI 2005. december 31-ével átadta az NFA
részére. Akkor a tavak egy részét az INNOFLEX Kft. üzemeltette. A halastórendszerben 35 db
különböző méretű tó található, 360 ha összes vízfelülettel. A tavak